LARM – Lösningar på lager

Säkra lösningar på lager

Weber är ett företag som bland annat sysslar med byggprodukter inom mur, puts och betong. I deras stora servicelager i Kungsbacka har vi installerat larm- och passersystem. Eftersom anläggningen har både en kontors- och en lagerdel har passersystemet anpassats med olika behörighet för de olika lokalerna.